zondag 1 januari 2012

Beste Wensen voor 2012

De voltallige Bende van de Kloef wenst alle vrienden en sympathisanten een voorspoedig en gezond 2012 ! De Bende zit nog vol plannen dus we hopen ook in dit nieuwe jaar jullie regelmatig tegen te komen op één of andere aktiviteit !