maandag 27 april 2009

Stilte voor de storm ...

De Bende is een beetje stil ... weinig nieuws op het oorlogsfront. De voorzitter slaapt dezer dagen ergens in een tentje in de Vogezen.
De ondervoorzitter probeerde nog wel zijn nationalisme bot te vieren op deze originele driekleur ...

... en de secretaris kon moeilijk kiezen tussen de kelk of het brood ...

Kortom weinig om over naar huis te schrijven. Maar dat is allemaal maar stilte voor de storm ... wacht maar !