zondag 22 maart 2009

Stichtingsvergadering De Bende van de Kloef


Voorzitter Jakke Kermis


Ondervoorzitter Dré Ganzepoot


Secretaris en webmaster Danny Trappist


1. Voor leden is zakdoek + kloef verplicht op zo veel mogelijke uitstappen
2. Goed eten en drinken is de reden van bestaan.
3. Een volwaardig lid is levenslang ne "Kloefkapper"
4. Aspirant lid wordt steeds voorgedragen door volwaardig lid.
5. Alle leden moeten aspirant leden aanvaarden
6. Aspirant lid kookt zelf iets voor de andere leden : daarna wordt de "kloef" uitgereikt
7. Clublokaal : Piet Konijn Booischot (Bart & Tinne zijn akkoord !)
8. 1x per jaar uitstap
9. 1x per jaar fietstocht met de bende